Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Portre Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Portre Anlamı Tanımı

1. Bir kimsenin yağlıboya, fotoğraf vb. bir yolla yapılmış betimi. Betimleme
2. Bir kimsenin, bir şeyin sözlü ya da yazılı betimi.
3. Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılara portre denir.

Portre Nedir

Portre, resim, fotoğraf, heykel ve benzeri sanat türlerinde bir kişinin yüzünün ve yüz ifadesinin betimlenmesi ile oluşturulan eserdir. Bu eserlerin amacı, kişinin görünüşünü, kişiliğini ve ruh hâlini yansıtmaktır. Bu sebeple fotoğrafçılıkta portreler enstantane olarak değil, belirli bir kompozisyon dahilinde kişinin poz vermesiyle çekilir. Portrelerde genelde, betimlenen kişi ressama ya da fotoğrafçıya doğru bakar ve bu sayede kişinin izleyiciye en başarılı şekilde aktarılması sağlanır.

Krallar ve imparatorlar gibi önemli kişilere ait olmayan en eski portrelerden bazıları, Feyyum mumya portreleridir. Mısır'ın Feyyum bölgesindeki mezarlarda, mumyaların konulduğu tabutlara çizilen bu portreler, kuru iklim koşulları sayesinde bugüne ulaşmıştır. Bunlar, çeşitli freskler haricinde, bugüne ulaşmış olan tek Roma dönemi portre türüdür.

Roma heykel sanatı dahilinde portreler, özellikle övücü olmayan gerçekçi betimlemeler yapılmaktaydı. 4. yüzyıl civarında, kişilerin görünüşleri, idealize edilmiş biçimlerde betimlenmeye başladı. Avrupa'da gerçekçi portre anlayışına dönüş, Orta Çağ'ın sonlarında, Burgonya ve Fransa'da gerçekleşti.

Antik uygarlıklar arasında portreler üreten birkaç kültürden biri de Peru'daki Moche uygarlığıydı. Bu eserlerde kişilerin anatomik özellikleri ayrıntılı biçimde ve kesin doğrulukta betimlenirdi. Portreleri yapılan kişiler yönetici seçkin zümre, rahipler, savaşçılar ve ünlü sanatçılardı.[1] Bu kişiler, hayatlarının çeşitli evrelerinde betimlenirdi. Tanrıların portreleri de yapılırdı. Bu eserlerde başlıklar, saç stilleri, takılar ve yüz makyajları gibi detaylara önem verilirdi.

Batı uygarlığına ait en bilinen portrelerden biri, Leonardo da Vinci'nin kimliği belirsiz bir kadının portresi olan Mona Lisa eseridir. Bilinen en eski portre ise, 2006'da Fransa'daki Angoulême yakınlarında yer alan Vilhonneur mağarasında keşfedilen ve 27.000 yıllık olduğu tahminlenen duvar resmidir.[2]

Fiziki Portre Nedir

Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin...) anlatıldığı portreye fiziki portre denir. Çoğu zaman fiziki portre ile ruhî portre iç içe verilir. Fiziki portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır.

Ruhi Portre Nedir

Kişinin iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf taraflarının... anlatıldığı portreye ruhi portre (tinsel, moral portre) denir. İç dünyanın anlatıldığı ruhi portrede ise; kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. Portreye konu kolan kişiye ait, düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir.

Romanda olay kahramanları değişik bölümlerde (yeri geldikçe) gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. Okuyucunun roman kahramanlarını hayalinde canlandırması sağlanır. Bu yönüyle portre bölümlerine, romanlarda daha çok rastlanabileceği gibi bağımsız bir edebi tür olarak yazılmış portreler de vardır.

Portre Örnekleri

Atatürk Portresi

Atatürk her şart içinde kendisini empoze edenlerdendi. bakışında, jestlerinde, ellerinin hareketinde, kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu dinamizm etrafını bir çeşit sessiz sarsıntı ile dolduruyordu. öyle ki birkaç dakikalık bir konuşmadan sonra bu mütevazi ve rahat adamın, bu öğreticinin anında bir uçtan öbür uca geçebileceğini, mesela en rahat ve kahkahalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı verebileceğini ve daha gücü bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya döneceğini düşünebilirsiniz. en iyisi istim üzerinde bir harp gemisi gibi çevik, harekete hazır bir dinamizm diyelim.
Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir’den

Namık Kemal Portresi

Namık Kemâl, gayet büyük yuvarlak başlı, pek yüksek alınlı, pembe çehreli, hiddetlendikçe çatılır az eğri kaşlı, koyu elâ gözlü, irice burunlu, fevkalâde güzel ağızlı, kırk yaşından sonra siyah denecek kadar koyulaşmış uzunca, kumral sa­kallı, kısaya mail orta boylu, şişmanca, omuzları geniş, elleri ayakları küçük bir insandı.
Burnunun sağ tarafında attan düştüğü zaman hasıl olan yaradan kalma bir çiz­gi vardı. Pek nâdir hiddetlenir fakat şiddeti uzun sürerdi. Simasındaki ilahi cazi­beyi tasvirden âcizim. O ulvî simada pek çok mânâlar dolaşırdı.
Hele gözleri, mükemmel bir insan fıtratının en güzel ma'kesiydi. Şimdi şim­şekler fırlatır, şimdi tebessümlerle dolar, derken hazin hazin ruha işler. Her daki­ka, her saniye ulvî, ümitli, emin, mahzun düşünceli, hakim, ilâhi mânâlar arz eden cevval bir nur...
Onu her gören meftun, bütün vicdaniyle hürmetkâr olurdu. Kendisini tanıyan­lardan bu hakikati itiraf etmeyen tek kimse yoktu.
Bu fevkalâdeliğiyle beraber gayet sade idi. Süs, lüks denilebilecek hiçbir hâli­ni bilmiyorum. Pek sade giyinir, saatine altın kordon takmayacak kadar ziynet eş­yasından nefret eder, kolonyadan başka koku sürünmezdi.
Asla işlemeli gömlekler, mendiller kullanmaz, altın başlı bastonları eline al­maz hele paradan iyice tiksinirdi.
(Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemâl)

Otoportre Nedir

Otoportre, bir sanatçının kendi portresini yaratmasıdır. Orta Çağ'da yaygınlaşan bu türün bilinen ilk örneklerinden biri, Mısır firavunu Akhenaton'un heykeltraşı olan Bak'ın, milattan önce 1365 civarında kendisinin ve karısının heykelini yapmasıdır. Ancak otoportrelerin tarihi muhtemelen mağara resimlerine kadar uzanır. Çeşitli yayınlarda, bugün artık mevcut olmayan bu tür duvar resimlerine ait bilgiler mevcuttur.

Portre Fotoğrafçılığı

Portre fotoğrafçılığı tüm dünyada popüler bir endüstri olmuştur. Mezuniyet, evlilik gibi özel günler için çekilen portre fotoğrafları ya da tüm aileyi bir arada gösteren çeşitli fotoğraflar yaygındır.

Portreler, fotoğrafçılığın başlangıcından itibaren üretilmeye başladı. 19. yüzyıl ortalarında revaçta olan dagerreyotipi, ucuz bir portre üretme yöntemi olduğu için yaygınlaşmıştı. Bu talebin karşılanması için şehirlerde stüdyolar açılmaya başladı. Bu portreler, 30 saniyelik pozlama gibi dönemin teknik olanaklarını ve ressamvari estetik anlayışını yansıtıyordu. Kişiler genelde boş fonların önünde oturtuluyor, tepedeki bir pencere ya da aynalar yoluyla elde edilen ışıkla ışıklandırılıyordu.

Fotoğrafçılık tekniklerinin gelişmesiyle, fotoğrafçılar stüdyolarında çıkıp savaş alanlarında, okyanus yolculuklarında ve vahşi doğada insanları fotoğraflamaya başladı. William Shew'in Daguerreotype Saloon, Roger Fenton'ın Photographic Van ve Mathew Brady'nin What-is-it? serileri, stüdyo dışında çekilen portrelerin standartlarını belirledi.

Edebiyatta Portre

Edebiyatta portre terimi, bir kişinin ya da nesnenin yazılı betimlemesi ya da analizi için kullanılır. Yazılı bir portre oldukça ayrıntılıdır ve yüzeyde görünenlerden fazlasını içerir. Örneğin Patricia Cornwell, Portrait of a Killer isimli kitabında, Karındeşen Jack'i kişiliğine, geçmişine ve muhtemel cinayet sebeplerine, cinayetlerine dair gazete haberlerine ve polis soruşturmalarına yer vermişti.

Ayrıca bakınız
 Karikatür
 Portre resmi
 Otoportre

Kaynaklar

 1.^ Donnan, Christopher B. Moche Portraits from Ancient Peru University of Texas Press, 2004. ISBN 0-292-71622-2.
 2.^ "Cave face 'the oldest portrait on record'". The Times (5 Haziran 2006). 4 Ocak 2008 tarihinde erişilmiştir.

Soru : Portre nedir otobiyografiden farkı?Portre Resimleri

 • 3
  Tuncel Kurtiz Portresi 3 yıl önce

  Tuncel Kurtiz Portresi

Portre Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Resim sanatında portre nedir sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  GÖRSEL SANATLAR UYGULAMA ÖDEVİ PORTRE NEDİR? HAZIRLAYANLARERHAN ÖZTEPÖMER UÇARZELİHA LEBLEBİCİ

  2. Sayfa
  Portre Nedir?Portre, bir kişinin yüz ifadesinin yansıtıldığı eserlere denir. Zaman zaman göğüs ve dize kadar olan gövde bölümünün de yer aldığı portreler görülmektedir. Bu eserler resim, fotoğraf ya da heykel gibi sanat dalları kullanılarak oluşturulabilir. Portrede amaç kişinin o an ki ruh halini, mimikleri ve duruşu ile yansıtmaktır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Portreler kompozisyon oluşturularak yaratılan eserlerdir.Bu kompozisyonda yaygın tercih edilen yöntem resmi çizilecek olan kişinin ressama doğru bakar konumda bulunmasıdır.style.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Portrede en önemli nokta portresi çıkarılan kişinin hareketsiz durmasıdır.Işık bir diğer önemli etkendir portrede. Kişinin gözlerinin yorulmasına neden olabilir. Bu Yüzden Işığın ideal olanı portresi çizilecek kişiyi yandan aydınlatmasıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Yandaki şekilde olduğu gibi ışık sol taraftan gelmiştir,buda resmi daha çarpıcı kılmıştır.

  7. Sayfa
  Portre’de Ölçü AlmaKafatasını parçalara böldüğümüzde, saç başlangıç noktası ile çene bitimine kadarki kısım üç eşit bölümden oluşur. Birinci bölüm saç çizgisi ile kaş hizası arasında ikinci bölüm kaş hizası ile burun altı çizgisi arasındaüçüncü bölüm ise burun altı çizgisi ile çene alt çizgisi arasındaki bölümden oluşur. Kafatası başlangıç noktası ile saç hizası arasında kalan bölüm ise herhangi bi bölümün yarısı kadardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Kulak, kaş ile burun alt noktası arasındaki mesafede yer alır. Burun genişliği iki göz arasındaki mesafeye eşittir .

  9. Sayfa
  İki göz arası bir göz genişliği kadardır. Burun genişliği de bir göz genişliği kadardır diyebiliriz. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  Çizime başlamadan önce modeli ayrıntılarını dikkate almadan gözlemlemelisiniz.Başın basit genel yapısını çizip yerlerini (gözün, burnun, ağzın, kulağın) aks çizgileri üzerinde belirlemelisiniz.Karakteristik yapıyı ışığın geliş yönüne göre deseninize hacim kazandırarak çalışmanızı bitirmelisiniz. Farklı Açılardan Portre Çizim Alıştırmaları style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  Portrenin farklı pozisyonlardaki çizim aşamaları

  12. Sayfa
  Başın farklı duruşlarındaki planlarını daha iyi kavramak için kübist kalıplarda çizim yapmak sizlere yardımcı olacaktır. style.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  İnsan Başı Çiziminde Yaş ve Cinsiyet Çocuklarda baş çizimi yetişkinlerde kullanılan ölçülerden farklılık gösterir. Başın genel yapısı büyük ve karşıdan görünüşü kare biçimindedir.Alın daha açık, gözler daha iri ve iki göz arası mesafesi bir göz genişliğinden daha geniştir. Gözler başın tam orta nokta noktasından daha aşağıda ve daha büyüktür.Çene kısmı daha yuvarlaktır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Çocuklarda başın genel görünüşü

  15. Sayfa
  Yaşlılarda alın kısmı daha açık ve kemik yapısı daha belirgindir.Gözün alt ve üst kapaklarındaki kırışıklıklar daha belirginleşir.Elmacık kemikleri ortaya çıkar.Dudaklar incelir.Yanakta, çenede ve boyunda sarkmalar daha belirgin hale gelir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Yaşlılarda başın genel görünüşü

  17. Sayfa
  Kadın ve erkek baş oranları genelde aynıdır.Kadın başının hatları erkeğinkine oranla daha yuvarlaktır.Erkekte hatlar daha köşelidir.Gözler kadında daha büyük, kaşlar daha yukarda ve kavislidir.Burun ve ağız daha küçüktür style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  Kadın ve erkekte başın genel yapısı ve oranlar

  19. Sayfa
  Portrelerin resimlerin yanı sıra heykel ve seramikten yapılmış olan üç boyutlu portre çalışmaları da yaygındır ve bunlar büst olarak adlandırılır.style.visibilityppt_xppt_y

Portre Soru & Cevap

 • 5

  3 yıl önce

  Soru : Portre yazısı kendiniz yazın acil

  3 yıl önce
  Not: Senin için kendim yazdım başarılar.

  Arkadaşım Ahmetin Portresi
  Okulda en sevdiğim arkadaşım Ahmet büyük yuvarlak kafalı, geniş alınlı, beyaz tenli, düzgün hilal kaşları olan, ela gözlü, yuvarlak kalkık burunlu, etli dudaklı, uzun boylu, kaslı yapılı bir insandır. Saçları kumral ve kıvırcıktır. Genelde oldukça sakin bir insandır. Ama bazen özellikle de hakkının yendiğini düşündüğünde birden çileden çıkıp gözlerinin kocaman açılıp sinirlendiğini görebilirsiniz. Bu halini en iyi bilenlerden biriyim. Yalandan hoşlanmaz, eğer bir yanlış görürürse hemen müdahale eder, dürüstlüğe çok önem verir. Gösterişi ve gösteriş yapanları sevmez. Genelde sade giysilerden hoşlanır. Tertemiz ve sürekli ütülü giyinir özellikle beyaz kıyafetleri tercih eder. Gömleği her zaman bembeyazdır. Video oyunlarına bayılır.

Portre Ek Bilgileri

 • -1
  2 yıl önce

  Portre Nedir?
  Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Tuncel Kurtiz Portresi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)